ddp incoterms - możliwe problemy przy imporcie

Wielokrotnie natrafialiśmy w Internecie na wpisy zaniepokojonych osób, które chcąc sprowadzić towar z Chin, jak najprostszym sposobem, zgodziły się na warunki DDP Incoterms, po czym mają duży problem, ponieważ towar dotarł do Polski nielegalnie. Skąd taka sytuacja i jak jej uniknąć? Odpowiedzi znajdą Państwo w tym tekście.

Czym są Incoterms?

Incoterms (ang. International Commercial Terms), to Międzynarodowe Reguły Handlu, które określają warunki sprzedaży. Ten zbiór reguł przyjęty jest na całym świecie i określa podział kosztów oraz odpowiedzialności, między sprzedawcą a nabywcą towaru. Opublikowane zostały przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) już w 1936 roku, a od tego czasu wprowadzane są nowelizacje. Najnowsza, ósma już wersja, pochodzi z 2020 roku. Reguły Incoterms, od początku 2011 roku, mają zastosowanie nie tylko w handlu międzynarodowym, ale też w przypadku transakcji krajowych.

Incoterms DDP

Wyróżniono wiele warunków dostawy DDP w Incoterms, ale najpopularniejsze to:

 • EXW (Ex Works, czyli “z zakładu”):
  Sprzedawca (bądź eksporter) wydaje jedynie towar z magazynu, a wszelkie dalsze koszty ponoszone są przez nabywcę.
 • FOB (Free on Board, czyli “dostarczone na statek”):
  Eksporter pokrywa koszty transportu do portu wyjściowego wraz z kosztami portowymi oraz związanymi z odprawą.
 • CIF (Cost, Insurance and Freight, czyli “koszt, ubezpieczenie i fracht”):
  Eksporter opłaca wszystkie koszty od początku drogi do portu docelowego.
 • DAP (Delivered at Place, czyli “dostarczone na miejsce”):
  Wszystkie koszty ponoszone są przez eksportera, aż do transportu pod wskazany przez nabywcę adres (importer ponosi jedynie koszt odprawy celnej i cła).

Co oznacza Incoterm DDP?

Incoterm DDP, czyli Delivery Duty Paid, oznacza “dostarczone cło opłacone”. Jak wygląda to w praktyce? Sprzedający dostarcza towary do kupującego, gdy towary są pozostawione do dyspozycji kupującego, odprawione w imporcie, na przybywających środkach transportu, gotowe do wyładunku w oznaczonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w obrębie tego miejsca. Innymi słowy w Incoterm DDP dostawa i przybycie do miejsca przeznaczenia oznacza dokładnie to samo.

Zasady DDP Incoterms

Zasady DDP Incoterms (Delivered Duty Paid, czyli “dostarczone z opłaconym cłem”) przypisują odpowiedzialność oraz poniesienie wszystkich kosztów sprzedawcy. Nabywca odpowiada za towar dopiero w momencie otrzymania go pod wskazany adres. Wiele osób decyduje się na taką formę, ponieważ to sprzedawca ponosi koszty związane z odprawą celną, opłaca podatek VAT etc. Wydaje się więc, że to bardzo wygodne dla nabywcy rozwiązanie.

Problem polega jednak na tym, że Chińczycy nie mają możliwości opłacenia podatku VAT i cła, przez co w przypadku importu z Chin na zasadach DDP Incoterms, koszty te ponosi jednak nabywca towaru, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę. Jeśli Chińczyk proponuje warunki dostawy DDP i deklaruje, że opłaci podatek VAT i cło, to niestety nie jest to zgodne z prawdą – celowo wprowadza nabywcę towaru w błąd lub ewentualnie sam jest nieświadomy obowiązujących zasad.

DDP Incoterms

DDP a odprawa retrospektywna

Pojęcie DDP – Delivered Duty Paid – kojarzy się z odprawą retrospektywną. Czym jest ta metoda? Polega ona na naprawianiu szkód w sytuacjach, gdy sprowadzony towar dotarł bez jakichkolwiek dokumentów z odprawy celnej importowej. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest wysyłka towaru przez dostawcę przy pomocy „DDP”, przy czym od razu należy napisać, że to coś, co tylko udaje DDP, a w rzeczywistości polega na przemyceniu lub odprawieniu go na zbiorczej fakturze przez przewoźnika. Pomagamy w takich sytuacjach – zachęcamy do kontaktu z naszym biurem!

Grey customs

Wiele niedoświadczonych w imporcie osób decyduje się na DDP Incoterms, po czym otrzymuje towar bez jakichkolwiek dokumentów lub wyłącznie z fakturą chińską. Brak dokumentacji potwierdzającej przejście odprawy celnej sprawia, że towar nie może być dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej – obrót nim jest nielegalny. Taka sytuacja ma miejsce, gdy towar wysyłany jest nie bezpośrednio z Chin, ale z magazynu znajdującego się w Unii Europejskiej – zjawisko to nazywane jest „grey customs„.

Co zrobić z takim towarem?

Aby móc wprowadzić do sprzedaży towar, który nie przeszedł odprawy celnej, nabywca musi samodzielnie zgłosić go do tzw. odprawy wstecznej, inaczej nazywanej odprawą retrospektywną. W tym celu należy skontaktować się z urzędem celnym i przejść procedurę odprawy. – to jednak skomplikowane i czasochłonne. Niestety to jedyne rozwiązanie, jeśli weszliśmy w posiadanie towaru, który nie przeszedł odprawy celnej, a chcemy legalnie go sprzedawać.

DDP i wynikające z niego ryzyko

DDP (Delivered Duty Paid) to zatem pojęcie nieobce pracownikom branży logistycznej i importowej. Znacząco różni się od DDU, czyli sytuacji, w której pełną odpowiedzialnością bierze i wszelkimi opłatami jest obciążony nabywca. Nie każdy kupujący jest gotowy ponieść ryzyko finansowe, gdyby np. trzeba było zapłacić za uszkodzony lub utracony towar, dlatego na szczęście są alternatywy dla DDP.

Warunki dostawy DDU

Termin „DDU” oznacza „Delivered Duty Unpaid” („dostarczone, cło nieopłacone”). Jest to klauzula umowna używana w międzynarodowym handlu, która określa, że sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towarów do wskazanego miejsca przeznaczenia w kraju nabywcy, ale nie ponosi odpowiedzialności za opłacenie ewentualnych ceł, podatków lub opłat importowych. 

Dostawa DDU może być korzystna dla nabywcy, który chce mieć kontrolę nad procesem odprawy celnej i chce uniknąć uiszczenia dodatkowych opłat za dostarczenie towarów do kraju. Jednakże, nabywca musi być odpowiedzialny za prawidłową odprawę celną i opłacenie ceł i podatków zgodnie z przepisami swojego kraju. Ważne jest, aby obie strony miały jasne zrozumienie warunków umowy i działały zgodnie z nimi.

warunki DDP

Jak uniknąć zagrożeń DDP Incoterms?

Najbezpieczniej jest zdecydować się na inne warunki dostawy – DDP to nie jedyna możliwość – lub skorzystać z usług doświadczonego pośrednika w imporcie. Nasz firma Discolm może zająć się wszystkimi formalnościami za Ciebie – oferujemy kompleksową usługę importu z Chin, dostarczamy towar gotowy do obrotu w Polsce wraz z polską fakturą VAT.

O problemach z DDP Incoterms, odprawie retrospektywnej i innych trudnościach przy sprowadzaniu towaru z Chin, mówimy w poniższym wideo. Zapraszamy do obejrzenia:

Similar Posts

Dodaj komentarz