Konosament morski - co trzeba o nim wiedzieć

Konosament morski, nazywany także listem przewozowym morskim, jest jednym z kluczowych dokumentów stosowanych w międzynarodowym transporcie morskim. Jeśli planujesz wysyłać lub odbierać towary drogą morską, warto poznać kilka podstawowych informacji na temat konosamentu. W tym artykule blogowym omówimy, czym jest konosament morski, jakie są jego funkcje i dlaczego jest tak ważny w transporcie drogą morską.

Definicja konosamentu morskiego

Konosament morski jest dokumentem transportowym, wystawianym przez armatora lub spedytora, który potwierdza zawarcie umowy przewozu pomiędzy przewoźnikiem morskim a nadawcą towaru oraz przyjęcie towaru na statek. Jest to podstawowy dowód odbioru towaru przez przewoźnika i umożliwia jego dostarczenie do odbiorcy na docelowym miejscu. Ponadto, konosament może być również przedmiotem obrotu, co oznacza, że może być nabywany przez inne osoby, które stają się uprawnione do odbioru i dysponowania ładunkiem.

Rodzaje konosamentów morskich

Konosamenty morskie można klasyfikować według różnych kryteriów. W związku z tym wyróżniamy kilka rodzajów konosamentów:

Ze względu na ich typ:

 • Konosamenty załadowania (Shipped, On board) i przyjęcia do załadowania (Received for Shipment) – w zależności od momentu, w którym dokument jest wystawiany.
 • Czyste (Clean B/L) oraz brudne (Dirty B/L) – w zależności od stanu ładunku i jego opakowania.
 • Liniowe (Liner B/L) i czarterowe (Bill of Fading to be used with charter-party) – w zależności od rodzaju przewoźnika.
 • Elektroniczne (Electronic B/L) – wystawiane w formie cyfrowej.
 • Bezpośrednie (Through B/L) – obejmujące cały proces przewozu od załadunku do wyładunku.
 • Zwykłe i przeładunkowe (Transshipment B/L) – związane z przeładunkiem ładunku podczas trasy przewozu.

Ze względu na sposób wystawienia i osobę wystawiającą:

 • Armatorskie (Master B/L) – wystawione przez armatora.
 • Spedytorskie (House B/L) – wystawione przez spedytora.

Ze względu na możliwości odbioru ładunku:

 • Imienne (straight B/L) – upoważniające do odbioru przez osobę wskazaną na dokumencie.
 • Na zlecenie (order B/L) – upoważniające do odbioru przez osobę wskazaną na dokumencie lub każdą, która nabyła go na drodze prawnej (np. poprzez zakup papierów wartościowych).
 • Na okaziciela (bearer B/L) – upoważniające do odbioru przez osobę, która jest w posiadaniu dokumentu.

Funkcje konosamentu morskiego

Konosament morski pełni kilka istotnych funkcji w transporcie morskim:

 • Potwierdzenie odbioru towaru: Konosament jest dowodem odbioru towaru przez przewoźnika. Nadawca otrzymuje oryginał konosamentu, który stanowi potwierdzenie przekazania towaru do przewoźnika morskiego.
 • Dokument własności towaru: Konosament morski jest również dokumentem własności towaru. Odbiorca towaru może otrzymać oryginał konosamentu od nadawcy, co umożliwia mu uzyskanie prawa do towaru na podstawie tego dokumentu.
 • Instrukcje dotyczące dostawy towaru: Konosament zawiera informacje dotyczące docelowego portu przeznaczenia, warunków dostawy oraz instrukcje dotyczące rozładunku i odbioru towaru przez odbiorcę.
 • Podstawa dla rozliczeń handlowych: Konosament morski stanowi również podstawę dla rozliczeń handlowych między stronami umowy. W przypadku konieczności złożenia reklamacji lub zgłoszenia szkody, konosament jest ważnym dokumentem do udokumentowania stanu towaru w momencie wydania go przewoźnikowi.

Ważność konosamentu morskiego i proces jego wystawiania

Konosament morski jest ważnym dokumentem i powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu. Strony umowy powinny zwrócić uwagę na ważność i zgodność informacji zawartych w konosamencie, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z dostawą i odbiorem towaru.

Konosament morski jest wystawiany przez armatora lub spedytora, zazwyczaj w trzech egzemplarzach, z których każdy jest oryginałem. Kopie dokumentu służą jedynie do użytku wewnętrznego i nie upoważniają do dysponowania ładunkiem. Dokument jest wystawiany w oparciu o obowiązujące przepisy i wydawany załadowcy przez przewoźnika po przyjęciu towaru na statek.

Czym różni się konosament od morskiego listu przewozowego?

Konosament i morski list przewozowy są często używanymi terminami w kontekście międzynarodowego transportu morskiego. Chociaż mogą wydawać się podobne, istnieją pewne różnice między nimi. Oto krótkie wyjaśnienie:

Konosament

Konosament morski, znany również jako list przewozowy morski, to dokument wystawiany przez armatora lub jego agenta, potwierdzający zawarcie umowy przewozowej między przewoźnikiem morskim a nadawcą towaru. Konosament jest ważnym dokumentem, który potwierdza odbiór towaru przez przewoźnika, stanowi dowód własności towaru oraz zawiera instrukcje dotyczące dostawy towaru. Konosament jest zwykle wymagany przy odbiorze towaru przez odbiorcę na miejscu docelowym.

Morski list przewozowy

Morski list przewozowy jest dokumentem wydawanym przez przewoźnika morskiego (linię żeglugową) lub jej agenta. Jest to potwierdzenie umowy przewozowej i stanowi dowód odbioru towaru przez przewoźnika. Morski list przewozowy jest również ważnym dokumentem, który pełni funkcję dowodu własności towaru i jest niezbędny do odbioru towaru przez odbiorcę na miejscu docelowym.

Różnice między konosamentem a morskim listem przewozowym są zwykle subtelne i zależą od praktyk stosowanych w danym obszarze geograficznym lub branży. Niektóre kraje lub linie żeglugowe mogą preferować termin „konosament”, podczas gdy inne mogą używać terminu „morski list przewozowy”. Istotne jest jednak to, że oba dokumenty pełnią podobne funkcje, potwierdzając odbiór i dostawę towaru, a także stanowiąc dowody własności i instrukcje dotyczące przewozu.

Cechą odróżniająca Morski List Przewozowy od Konosamentu jest jego niezbywalność (niemożność przeniesienia go na inny podmiot).

Potrzebujesz pomocy w transporcie z Chin lub imporcie z Chin? Skorzystaj z naszych usług!

Similar Posts