Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zakupu produktów poprzez serwis discolm.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Discolm Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 6, 30-056 Kraków; NIP 6772456370; REGON 38708666800000.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Serwis zastrzega prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostały dobrowolnie podane. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do zagadnień importowych (np. raporty, dodatkowe materiały i promocje, propozycje handlowe, propozycje consultingowe, zapytania, ponawianie kontaktu) i niekomercyjne listy (np. życzenia).

10. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na kontakt telefoniczny. Kontaktujemy się z klientami w celu przedstawienia naszej oferty handlowej lub w celu wyjaśnienia niektórych kwestii związanych z zamówieniem. Zdarza się też również, że skrzynka mailowa klienta jest pełna, i nie otrzymuje on naszych wiadomości mailowych – w takim wypadku dzwonimy do klienta z odpowiedzią na jego pytanie.

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.