Świadectwo pochodzenia a dokument EUR.1

Czym dokładnie jest świadectwo pochodzenia towaru i co wyróżnia dokument EUR.1? W jakich sytuacjach przydatne jest świadectwo pochodzenia EUR.1 i co jest potrzebne w celu wystawienia go? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdą Państwo w tym artykule.

Świadectwo pochodzenia

Świadectwo pochodzenia

Świadectwo pochodzenia (ang. Certificate of Origine), jest to dokument potwierdzający, że kraj z którego towar jest eksportowany, to również kraj jego produkcji. W niektórych przypadkach takie świadectwo jest konieczne w celu dokonania odprawy celnej. Do grup produktów, które wymagają świadectwa pochodzenia, zaliczamy m.in. tekstylia, produkty rolne, minerały czy produkty pochodzenia zwierzęcego.

Preferencyjne pochodzenie towaru

Rozróżniamy świadectwa pochodzenia preferencyjnego i niepreferencyjnego. Pierwszy rodzaj odnosi się do sytuacji, w której kraj pochodzenia towaru jest preferencyjny, czyli ulgowo traktowany (np. państwa afrykańskie jako kraje rozwijające się). Podstawą preferencyjnych stawek celnych są umowy pomiędzy konkretnymi krajami, dzięki którym część towarów posiada niższe bądź zerowe cło na pewne rodzaje produktów.

Natomiast niepreferencyjne świadectwo pochodzenia to dokument potwierdzający miejsce produkcji, ale nie ma on wpływu na obowiązujące stawki celne.

dokument eur 1

Świadectwo pochodzenia – o dokumencie EUR.1

Dokument EUR.1 to świadectwo pochodzenia preferencyjnego. Wydawany jest jedynie na towary, które są eksportowane do krajów uznanych przez Unię Europejską za preferencyjne. urząd celny odpowiada za legalizację świadectwa EUR.1 i weryfikację, czy towar spełnia wszystkie wymagane kryteria. Różnią się one w przypadku poszczególnych kodów celnych.

W celu wydania świadectwa pochodzenia EUR.1, należy przedstawić dokument od producenta, opisujący proces produkcyjny, a także oświadczenie na temat procentowego udziału materiałów pochodzących z Unii Europejskiej, wykorzystanych w produkcji danego towaru. Również same surowce, z których towar został wykonany, wymagają deklaracji dostawców oraz okazania faktur zakupowych. Wymagania poszczególnych urzędów celnych mogą się od siebie w pewnym stopniu różnić, dlatego jest to dość skomplikowana procedura.

świadectwo pochodzenia towaru

Niepreferencyjne świadectwo pochodzenia

Niepreferencyjne świadectwo pochodzenia jest często nazywane „zwykłym” świadectwem pochodzenia, ponieważ dokumentuje miejsce produkcji, ale nie uprawnia do niższych stawek celnych. Procedura uzyskania tego typu świadectwa pochodzenia towaru jest mniej złożona niż w przypadku dokumentu EUR.1. „Zwykłe”, czyli niepreferencyjne świadectwo pochodzenia może zostać wystawione przy wysyłce w obrębie Unii Europejskiej bądź poza nią – w każdym przypadku. Nie zawsze jest to jednak konieczne.

Świadectwo pochodzenia A.TR

Istnieje również szczególnego rodzaju świadectwo pochodzenia A.TR, które ma zastosowanie jedynie przy imporcie towaru z UE do Turcji. Świadectwo A.TR potwierdza status unijny produktu, czyli fakt, że dany towar jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Dzięki takiemu dokumentowi stawka celna przy transporcie z UE do Turcji wyniesie 0%. Co istotne, A.TR nie potwierdza produkcji w Unii Europejskiej, a jedynie status unijny. Taki dokument powinien być sporządzony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej lub w języku tureckim. Jest ważny przez 4 miesiące.

świadectwo pochodzenia - rodzaje

Czy dokument EUR 1 jest zawsze niezbędny? O deklaracji pochodzenia

Każdorazowe wypisywanie i legalizacja dokumentu EUR 1 jest czasochłonne i kłopotliwe. 

Istnieje rozwiązanie tej sytuacji – mianowicie chodzi o możliwość uzyskania statusu upoważnionego eksportera. Każdy, kto posiada taki status, może umieszczać na dokumentach specjalną formułę – nazywaną “deklaracją pochodzenia”, zastępującą świadectwo EUR 1 i wywierającą takie same skutki. 

Świadectwo pochodzenia? Formalności zostaw nam!

Zapraszamy do skorzystania z naszej kompleksowej usługi importu z Chin. Firma Discolm może zająć się dla Państwa wszelkimi formalnościami, a Klient nie musi posiadać wiedzy na temat dokumentów wymaganych do odprawy celnej – wszystkie formalności są po naszej stronie, a Klienci otrzymują polską fakturę VAT na towar sprowadzony z Chin. Korzystanie z pośrednika jest najprostszym rozwiązaniem, polecanym szczególnie na początku przygody z importem.

Similar Posts

Dodaj komentarz