Kod celny - co to jest, po co się go stosuje i jak go sprawdzić

Kod celny – co to jest? Jak ustalić kod celny? W najnowszym wpisie blogowym odpowiadamy na te pytania, a także objaśniamy, do czego służy Informacyjny System ZIntegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4 oraz jak i po co z niego korzystać. 

Kod celny – co to jest?

Kod celny – co to jest? Odpowiedź zawiera się w stwierdzeniu, że kod taryfy celnej to system wprowadzający ład w klasyfikacji  wszelkich towarów i usług w handlu międzynarodowym. Kod celny funkcjonuje także pod inną nazwą – mianowicie kodu HS, czyli Harmonized System. Warto wiedzieć, jakie kody celne mają produkty, które planujemy importować (np.  z Chin), błędne zaklasyfikowanie może skutkować naliczeniem cła i podatku nieprawidłowej – z reguły wyższej – wysokości. Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów obowiązuje w ponad 200 krajach, w tym na terenie Unii Europejskiej. Pieczę nad nim trzyma Światowa Organizacja Celna (WCO). HS jest regularnie aktualizowany, najbliższa aktualizacja została zaplanowana na 2022 rok. 

Czy kody celne i stawki celne się zmieniają?

Kody celne nie są stałe i mogą ulec zmianie. Światowa Organizacja Celna ( w skrócie WCO) opracowuje i utrzymuje stawki. Są one aktualizowane co 5-6 lat, ostatnia nowelizacja weszła w życie w 2022 roku. W międzyczasie stawki celne mogą ulec zmianie. Ważna zmiana weszła w życie na początku lipca 2020 r. Jaka nowelizacja wtedy zaczęła obowiązywać? Dotycząca sposobu identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

Planujesz import lub transport z Chin? Powierz to specjalistom.

Jak sprawdzić kod celny towaru? Dwa niezawodne systemy

Jak sprawdzić kod celny towaru? Nie jest to trudne i można to zrobić bez wychodzenia z domu – szybko i bezpiecznie. Kod celny można sprawdzić za pomocą różnych systemów – my rekomendujemy szczególnie 2 miejsca. Pierwsze z nich to ISZTAR (obecnie jest to wersja ISZTAR4), jest dostępne w języku polskim. Drugie miejsce, w którym można sprawdzić kod celny, to TARIC – tutaj produkty wyszukuje się, ale w języku angielskim. Ogromną zaletą systemu ISZTAR jest prezentowanie użytkownikom, takim jak prywatni importerzy, przedsiębiorcy czy agenci celni, kompletu danych – są to nie tylko dane pochodzące z systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC), ale też krajowe informacje (podatek VAT i jego wysokość, akcyza i inne). Na stronie, przygotowanej na zlecenie Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów i stale aktualizowanej, znajduje się też użyteczny kalkulator taryfowy, umożliwiający obliczanie należności celnych. 

Przykładowe kody

Kod celny, nazywany także kodem taryfy celnej, składa się z ciągu sześciu cyfr, stworzonych według znormalizowanych i ustalonych wcześniej reguł. Dwie pierwsze cyfry to dana sekcja, dwie kolejne dział w sekcji, a dwie ostatnie podpozycja danej kategorii produktów. 

Przykład:

 • Dział 95: Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria
  • 9505 – Artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów.
   • 9505 10 – artykuły bożonarodzeniowe
   • 9505 90 – pozostałe

Kody celne a scalona nomenklatura CN

Zharmonizowany System Określania i Kodowania Towarów (HS), składający się z 6 cyfr, na terenie Unii Europejskiej został rozwinięty do wersji ośmiocyfrowej. Jest to Scalona Nomenklatura (CN), pieczę nad nią sprawuje Komisja Europejska.

Kody celne z wyszukiwarki ISZTAR4 wyglądają następująco:

 • Dział 04: Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
  • 0406 Ser i twaróg
   • 0406 90 Pozostałe sery

W klasyfikacji CN znaleźć można kategorię Pozostałe sery rozwiniętą o kolejne 2 cyfry, opisujące poszczególne gatunki tego produktu spożywczego:

 • 0406 90 13 Emmentaler
 • 0406 90 21 Cheddar
 • 0406 90 23 Edam

By ISZTAR kody było jeszcze łatwiej wyszukiwać, niedawno wprowadzono użyteczną funkcjonalność. Mowa o Przeglądarce Alfabetycznego Indeksu Towarów (AIT). ISZTAR kody można jeszcze szybciej znaleźć w 4 cyfrowej pozycji, czy 6 cyfrowej podpozycji poszukiwanego towaru, a następnie zostać odesłanym do obecnie istniejącego drzewa nomenklatury. 

Więcej o Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów

Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów to w skrócie HS. Gdzie obowiązuje? W ponad 200 krajach, w tym krajach należących do Unii Europejskiej,  a także w Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Japonii. Po co został wprowadzony Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów? Cel jego powstania to pomoc w precyzyjnym i prawidłowym określeniu taryfy celnej dla danego towaru. Pierwsze sześć cyfr kodu HS są identyczne w każdym kraju, ale już kolejne mogą się znacząco różnić.

Kody celne HS a kody celne HTS

HTS, czyli Harmonized Tariff Schedule, to Zharmonizowana Taryfa Celna Stanów Zjednoczonych. Kody celne w tej bazie przybierają formę nawet do dziesięciocyfrowych ciągów cyfr. 

Chińskie kody celne

Kody HS obowiązują w Chinach od początku 1992 roku, obecnie kraj ten używa także China Customs Commodity HS Code. Kody te przybierają formę ciągu od 8 do 12 cyfr. 

Czy kody taryf celnych mogą się zmienić?

Nomenklatura CN jest regularnie aktualizowana przez Światową Organizację Celną (WCO) – co 5-6 lat weryfikuje ona jej stan. Ostatnia ogólnoświatowa zmiana miała miejsce w 2022 roku, była to tzw. HS 2022. Ważną informacją dla wszystkich zainteresowanych tym tematem jest fakt, że kody taryf celnych mogą (ale nie muszą) zmieniać się wraz z tą aktualizacją, ale zmiany w stawkach celnych mogą się odbywać ze znacznie większą częstotliwością. Warto śledzić na bieżąco oficjalne strony rządowe, np. witrynę Ministerstwa FInansów, które publikują użyteczne tablice korelacyjne, budowane dla cech mierzalnych.

Znaczenie kodów w imporcie towarów

Podsumowując temat kodów celnych: warto je znać i odpowiednio klasyfikować towary, które importujemy. Każdy towar ma unikalny kod celny, znając go, można sprawdzić, jaką ma stawkę celną i czy zostały na niego nałożone jakieś inne, dodatkowe obostrzenia.

By przesyłka przeszła pomyślnie kontrolę celną, powinna zostać prawidłowo opisana (kod można znaleźć m.in. na fakturze handlowej i innych dokumentach przewozowych).

Dla początkujących importerów doskonała opcją będzie nasza usługa kompleksowego importu z Chin. Nie trzeba znać się na tym temacie, by sprzedawać w Polsce sprowadzone stamtąd towary. Dopełniamy wszelkich formalności, a na sprowadzony asortyment wystawiamy polską fakturę VAT. 

O roli dodatkowych klasyfikacji celnych

Rola dodatkowych klasyfikacji celnych, takich jak CN i KN, w Polsce pełni istotne znaczenie w kontekście handlu międzynarodowego oraz przestrzegania przepisów Unii Europejskiej. CN (Combined Nomenclature) jest to taryfa celna obowiązująca w całej Unii Europejskiej, która rozszerza globalny system harmonizacji (HS) o dodatkowe podkategorie, co pozwala na precyzyjniejsze klasyfikowanie towarów w celach celnych i statystycznych. Z kolei KN (Krajowa Nomenklatura), używana specyficznie w Polsce, dostosowuje klasyfikacje CN do potrzeb krajowych regulacji. Przykładowo, różne stawki podatkowe czy specyficzne obostrzenia na niektóre produkty wymagają szczegółowej klasyfikacji, co jest możliwe dzięki systemowi KN. Zarówno CN, jak i KN, są kluczowe dla firm działających na rynku europejskim, ponieważ umożliwiają one zrozumienie i stosowanie się do kompleksowych wymogów celnych, co jest niezbędne dla legalnego i efektywnego przepływu towarów przez granice.

Różnice w systemach kodów celnych

Różnice w systemach kodów celnych, takich jak HS, CN, HTS i CCC, ilustrują złożoność i różnorodność regulacji celnych na świecie. Każdy z tych systemów ma swoje unikalne cechy i zastosowania, dostosowane do potrzeb regionalnych oraz międzynarodowych standardów handlowych.

 1. HS (Harmonized System) – Międzynarodowa nomenklatura opracowana przez Światową Organizację Celną, która jest używana przez większość krajów dla celów taryfowych i handlowych. System HS jest podstawą dla wszystkich innych systemów klasyfikacji towarów i jest regularnie aktualizowany co 5 lat w celu odzwierciedlenia zmian w technologii czy handlu.
 2. CN (Combined Nomenclature) – Rozszerzenie systemu HS stosowane w Unii Europejskiej, które zawiera dodatkowe podkategorie produktów. CN jest szczególnie ważne dla celów statystycznych i taryfowych wewnątrz UE, umożliwiając dokładniejsze śledzenie i zarządzanie handlem między państwami członkowskimi.
 3. HTS (Harmonized Tariff Schedule) – Używany głównie przez Stany Zjednoczone, jest to system klasyfikacji towarów, który również bazuje na HS, ale zawiera dodatkowe kody używane do ustalania taryf celnych. HTS jest bardziej szczegółowy niż HS, co pozwala na precyzyjniejsze stosowanie lokalnych przepisów taryfowych.
 4. CCC (China Customs Commodity Code) – Chiński system klasyfikacji towarów, który również opiera się na HS, ale dostosowany do specyficznych potrzeb i regulacji celnych obowiązujących w Chinach. System CCC jest kluczowy dla eksporterów i importerów działających na chińskim rynku, ponieważ każdy towar musi być odpowiednio sklasyfikowany zgodnie z tym systemem przed wprowadzeniem na rynek lub wywozem z Chin.

Similar Posts

One Comment

Dodaj komentarz