W przypadku wywozu towarów do krajów poza Unią Europejską może zostać zastosowana stawka 0% VAT. Aby z niej skorzystać, należy jednak odpowiednio udokumentować eksport poza terytorium UE. Poniżej tłumaczymy w jaki sposób należy to zrobić.

Dla kogo stawka 0% VAT?

Aby skorzystać ze stawki 0% VAT na eksport towarów, należy spełnić dwa warunki:

  1. Wyeksportować towar do państwa poza Unią Europejską,
  2. Posiadać dokument, który potwierdza eksport poza terytorium UE (przed upływem terminu na złożenie deklaracji podatkowej).

Potwierdzenie eksportu

Jaki dokument stanowi dowód wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej?

Może być to:

  1. Dokument elektroniczny, wygenerowany z systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego złożono zgłoszenie wywozowe lub wydruk tego dokumentu potwierdzony przez urząd celny – komunikat IE-599.
  2. Dokument elektroniczny, otrzymany z innego źródła niż system teleinformatyczny służący do obsługi zgłoszeń wywozowych, jeśli potwierdzona jest jego autentyczność.
  3. Zgłoszenie wywozowe w papierowej formie, które zostało złożone poza wyżej wspomnianym systemem teleinformatycznym, bądź jego kopia potwierdzona przez urząd celny – dokument SAD.

Wymienione dokumenty stanowią przykłady, a więc podatnicy mają prawo udokumentować wywóz towarów poza UE również w inny sposób.

Komunikat IE-599

Funkcjonujący w Polsce system ECS (ang. Export Control System), za pośrednictwem którego można składać zgłoszenia wywozowe, pozwala na generowanie komunikatów takich, jak IE-599. Komunikat ten stanowi potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej (bądź zatrzymania towarów, jeśli nie uzyskały zgody na wyprowadzenie).

Jeśli towar został z powodzeniem wyeksportowany poza terytorium Unii Europejskiej, wygenerowanie komunikatu IE-599 jest w większości sytuacji najszybszym sposobem na uzyskanie potwierdzenia takiego eksportu. Dokument ten zawiera podpis elektroniczny wygenerowany poprzez system ECS. Komunikat IE-599 zostaje przesłany na adres mailowy, jaki został podany w zgłoszeniu wywozowym.

Na co importer powinien uważać?

Zapraszamy do obejrzenia wideo na ten temat:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *