Procedura celna 42 w imporcie

Czym jest procedura celna 42 w imporcie? Po co została wprowadzona? Czym różni się od procedury celnej 40? Czy dzięki niej istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tekście poniżej.

Czym w ogóle jest procedura celna?

Procedura celna to – podając za jej słownikową definicją – reguły postępowania o charakterze urzędowym w sprawach celnych. Przykładem procedury celnej może być dopuszczenie do obrotu, procedura wywozu, przywozu lub składowania celnego. Ten zbiór zasad reguluje przeróżne aspekty na temat tego, jak postępować: czym dana procedura w ogóle jest, czego dotyczy, jak z niej korzystać, jak złożyć zgłoszenie, jakie towary obejmuje, jakie spełnić warunki lub kiedy dana procedura celna może być zastosowana. 

Czym jest procedura celna 42?

Warto przejść do meritum, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest procedura celna 42. Nazwa tej procedury wzięła się stąd, że podmiot dokonujący przywozu towaru ma obowiązek uzupełnić dokument SAD, czyli uniwersalny statystyczny dokument celny, który wykorzystywany jest w międzynarodowym obrocie towarowym. W obowiązkowym do uzupełnienia polu 37 początek kodu to właśnie liczba 42 – stąd ta nazwa. 

Kiedy stosuje się procedurę celną 42? W sytuacji, gdy następuje przywóz towarów z kraju trzeciego do jednego z państw unijnych, po czym następuje ich przewóz do innego – docelowego – kraju należącego do tej wspólnoty. Dlaczego ta procedura cieszy się stosunkowo dużą popularnością i jest chętnie stosowana? Bo należny do zapłaty podatek VAT powstaje dopiero na samym końcu, czyli w państwie, do którego finalnie trafiają towary na sprzedaż. Wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej należą do unii celnej, co oznacza brak należności celnych za przewożenie towarów z jednego kraju UE do drugiego.

Procedura celna 40 a procedura celna 42

Wyjaśniliśmy już, na czym polega procedura celna 42. Pora na wprowadzenie jeszcze jednej procedury – z kodem 40. Jest ona znacznie popularniejsza niż procedura 42, bo odnosi się do wszystkich towarów, które nie są odsprzedawane dalej w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, a ich odprawa celna odbywa się w Polsce. Innymi słowy stosuje się ją do wszystkich importowanych do Polski towarów z krajów spoza Unii Europejskiej, a następnie sprzedawanych w ramach zwykłej dostawy krajowej. 

Procedura 42 a możliwość zwolnienia z podatku VAT

Procedura celna 42 i jej cele

Celem procedury celnej 42 jest zredukowanie do minimum i uproszczenie formalności celnych dotyczących operacji importowych podmiotów podlegających opodatkowaniu VAT poprzez umożliwienie im skorzystania ze zwolnienia z tego podatku. Kiedy ma zastosowanie to zwolnienie? Zarówno w momencie importu, jak i dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Procedura 42 a możliwość zwolnienia z podatku VAT

Procedura 42 pozwala na zwolnienie z konieczności opłacania podatku VAT przy dostawie. Przykładowo można importować towary z jakiegoś kraju spoza Unii Europejskiej – np. z Chin czy USA – do Niemiec, a następnie do Polski. Zarówno Niemcy, jak i Polska są zrzeszone w Unii Europejskiej, można zatem zastosować zasady wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Dzięki tym rozwiązaniom, importer może zapłacić podatek VAT dopiero po transakcji sprzedaży (tzw. VAT należny), z pominięciem płatności podatku VAT naliczonego. Główną korzyścią płynącą ze skorzystania z procedury 42 jest więc większa płynność finansowa przedsiębiorstwa.

Procedura 42 w imporcie z Chin do Polski

Wielu importerów stosuje procedurę 42 w imporcie z Chin. Najczęściej wśród polskich przedsiębiorców odbywa się to w taki sposób, że towary z Azji najpierw trafiają do Hamburga. Kolejny krok to przesunięcie towaru między członkami wspólnoty na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy. Ostatnia stacja, czyli Polska, to miejsce, gdzie należy rozliczyć asortyment – wielkim atutem jest fakt, że nie trzeba płacić VAT-u na tym etapie, bo rozlicza się go w ramach WDT.

Ważne w rozliczaniu dostaw wewnątrzwspólnotowych jest to, że nie są one dosłownie zwolnione z podatku, ale podlegają opodatkowaniu według stawki 0% podatku VAT. Warunki formalne, jakie należy spełnić, by móc tak rozliczyć towary WDT, to odpowiednie udokumentowanie tego typu transakcji. Warto też dodać, że procedurę celną 42 może zastosować wyłącznie osoba, która zarejestrowała się w Polsce jako podatnik VAT. 

Similar Posts

Dodaj komentarz