MRN - co to jest

MRN (Movement Reference Number) to istotny numer identyfikacyjny używany w międzynarodowym handlu i transporcie. Jest przypisywany do każdej partii towarów przemieszczanej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest MRN i dlaczego jest kluczowy w procesie transportu towarów.

Definicja MRN

MRN to unikalny numer identyfikacyjny przypisywany do każdej partii towarów przemieszczanej w ramach Unii Celnej. Numer ten jest generowany automatycznie w momencie złożenia deklaracji celnego eksportu lub importu towarów. Służy on do śledzenia oraz monitorowania przepływu towarów, umożliwiając tym samym pełną kontrolę nad procesem przewozu i spełnienie wymagań formalnych.

Dlaczego MRN jest istotny?

MRN jest ważny z kilku powodów:

 • Śledzenie przepływu towarów: Numer MRN umożliwia monitorowanie przepływu towarów od miejsca pochodzenia do miejsca docelowego. Umożliwia to weryfikację, czy towary zostały prawidłowo zadeklarowane, zatwierdzone i opodatkowane. Śledzenie towarów jest kluczowe dla zarządzania łańcuchem dostaw i zapewnienia, że produkty docierają do odbiorców w terminie.
 • Kontrola celna: Używany przez służby celne do identyfikacji towarów, MRN pozwala na kontrolę legalności i zgodności z przepisami celnymi. Dzięki MRN, organy celne mogą szybko i efektywnie przeprowadzać inspekcje, co przyczynia się do zabezpieczenia interesów gospodarczych państw członkowskich.
 • Uproszczenie procesów: Posiadanie poprawnego MRN ułatwia odprawę celną, minimalizując ryzyko zatrzymań lub opóźnień na granicach. MRN jest wymagany w procesie odprawy celnej, a jego brak może skutkować zatrzymaniem towarów na granicy, co generuje dodatkowe koszty i opóźnienia.

Jak uzyskać MRN?

Proces uzyskania MRN obejmuje kilka kroków:

 1. Złożenie zgłoszenia celnego: Pierwszym krokiem jest złożenie deklaracji celnego eksportu lub importu do odpowiedniego urzędu celnego.
 2. Weryfikacja dokumentów: Urząd celny weryfikuje złożone dokumenty, sprawdzając ich zgodność z wymaganiami prawnymi.
 3. Przypisanie numeru MRN: Po pozytywnej weryfikacji, system celny automatycznie generuje unikalny numer MRN i przypisuje go do danej partii towarów.
 4. Powiadomienie zgłaszającego: Zgłaszający otrzymuje zweryfikowany dokument z nadanym numerem MRN, który może być używany do śledzenia przesyłki.

Jak wygląda dokument MRN?

Dokument MRN to 18-cyfrowy numer generowany elektronicznie w systemie celnym, np. 21PL01234567890123. Numer ten jest integralną częścią dokumentacji celnej i zawiera kod kreskowy na dokumencie TDT. MRN nie jest fizycznym dokumentem, ale kluczowym numerem do śledzenia towarów, kontroli celno-skarbowej oraz dokumentacji importu i eksportu. Pamiętanie i zapisanie numeru MRN jest istotne, ponieważ będzie on używany w różnych etapach procesu transportu, takich jak odprawa celna, kontrola graniczna czy rozliczenia celno-skarbowe.

Śledzenie MRN

Śledzenie MRN obejmuje kilka etapów:

 1. Otrzymanie MRN: Przewoźnik otrzymuje MRN od agencji celnej po złożeniu zgłoszenia celno-podatkowego.
 2. Sprawdzenie statusu: Przewoźnik korzysta z systemów takich jak System Elektronicznej Obsługi Celnej (SEOC) lub innych systemów śledzenia, aby sprawdzić aktualny status MRN.
 3. Aktualizacje statusu: Status MRN jest aktualizowany na różnych etapach procesu celno-podatkowego, informując o postępie przewozu, zatwierdzeniu celnym, opłatach oraz dostarczeniu towarów.
 4. Komunikacja z agencją celną: W razie wątpliwości przewoźnik może kontaktować się z agencją celną w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących MRN.

Polityka śledzenia i retencji danych

W dobie cyfryzacji międzynarodowego transportu, polityka śledzenia i retencji danych jest kluczowa. Wykorzystanie numeru MRN oraz nowoczesnych technologii cyfrowych pozwala na precyzyjne monitorowanie i kontrolę przepływu towarów. Dzięki wykorzystaniu baz danych i odpowiedniej polityce retencji danych możliwe jest śledzenie towarów na każdym etapie ich podróży, co zwiększa efektywność, transparentność oraz legalność procesu transportowego. MRN staje się niezastąpionym narzędziem zarówno dla firm logistycznych, jak i organów celno-skarbowych, wspierając optymalizację operacji transportowych oraz zapewniając pełne spełnienie wymogów regulacyjnych.

Czy MRN to to samo co T1?

Nie, MRN i T1 to różne dokumenty:

 • MRN: Numer identyfikacyjny przypisywany do partii towarów przemieszczanych w Unii Europejskiej, używany do śledzenia i kontroli celno-skarbowej.
 • T1: Dokument celny stosowany w międzynarodowym transporcie towarów poza Unią Celną, umożliwiający przewóz towarów przez obszar celny UE bez odprawy celnej w każdym państwie tranzytowym. T1 zawiera szczegółowe informacje o przewozie towarów, takie jak rodzaj, ilość, wartość i dane dotyczące przewoźnika.

Potrzebujesz pomocy z formalnościami celno-skarbowymi?

Jeśli jesteś początkującym importerem z Chin i potrzebujesz wsparcia w formalnościach celno-skarbowych, skontaktuj się z nami. Oferujemy usługi dopasowane do Twoich potrzeb, zapewniając kompleksowe wsparcie w procesie importu i eksportu towarów!

Similar Posts