MRN - co to jest

MRN ((Movement Reference Number, MRN number) to termin często używany w kontekście międzynarodowego handlu i transportu. Jest to istotny numer identyfikacyjny przypisywany do każdej partii towarów przemieszczanej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest MRN i dlaczego jest on istotny w procesie transportu towarów.

Czym jest MRN?

MRN jest unikalnym numerem identyfikacyjnym przypisywanym do każdej partii towarów przemieszczanej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jest to generowany automatycznie numer, który służy do śledzenia i monitorowania przepływu towarów w ramach Unii Celnej. MRN jest przypisywany w momencie złożenia deklaracji celnego eksportu lub importu towarów.

Dlaczego MRN jest istotny?

MRN jest istotny z kilku powodów:

 • Śledzenie przepływu towarów: Numer MRN umożliwia monitorowanie przepływu towarów przez cały proces transportu od miejsca pochodzenia do miejsca docelowego. Umożliwia to weryfikację, czy towary zostały prawidłowo zadeklarowane, zatwierdzone i opodatkowane.
 • Kontrola celna: MRN jest używany przez służby celne do identyfikacji towarów i sprawdzenia, czy przeprowadzono odpowiednie procedury celne. Umożliwia to kontrolę legalności i zgodności z przepisami celnymi.
 • Uproszczony przepływ towarów: Posiadanie poprawnego numeru MRN ułatwia przepływ towarów przez granice, ponieważ jest to wymagany dokument w procesie odprawy celnej. Bez tego numeru, towar może zostać zatrzymany lub opóźniony na granicy.

Jak uzyskać MRN?

MRN uzyskuje się następująco:

 • urząd celny przyjmuje zgłoszenie celne wywozowe
 • zweryfikowany dokument zostaje przesłany do zgłaszającego
 • zgłoszenie, które zostało rozpatrzone pozytywnie, zostaje przyjęte przez organ celny
 • system nadaje mu numer ewidencyjny MRN

Jak wygląda dokument MRN?

Dokument MRN to unikalny numer identyfikacyjny przypisywany do partii towarów przemieszczanych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Sam MRN nie jest fizycznym dokumentem w tradycyjnym sensie, ale jest generowany elektronicznie w systemie celnym.

Po złożeniu deklaracji celnego eksportu lub importu towarów, system celnym automatycznie generuje numer MRN. Ten numer jest zwykle składany z 18 cyfr i może wyglądać na przykład tak: 21PL01234567890123 – poza ciągiem cyfr zawiera też kod kreskowy umieszczony na dokumencie TDT. 

Ważne jest, aby zapisać i pamiętać o numerze MRN, ponieważ będzie on używany do śledzenia przepływu towarów, kontroli celno-skarbowej oraz w celu udokumentowania zgodności i legalności procesu importu lub eksportu towarów. Numer MRN może być wymagany przy różnych etapach procesu transportu, takich jak odprawa celna, kontrola graniczna czy rozliczenia celno-skarbowe.

MRN jest generowany i przechowywany w systemie celnym, więc nie jest to fizyczny dokument, który można wydrukować. Niemniej jednak, można go uzyskać poprzez dostęp do systemu celnego lub kontaktując się z odpowiednimi organami celno-skarbowymi w celu uzyskania informacji na temat przepływu towarów i dokumentacji z nim związanej.

Jak wygląda śledzenie MRN?

Proces śledzenia MRN zazwyczaj wygląda następująco:

 • otrzymanie MRN – przewoźnik otrzymuje MRN od agencji celnej, do której podmiot złożył zgłoszenie celno-podatkowe w celu przewiezienia towarów,
 • sprawdzenie statusu – przewoźnik korzysta z systemu informatycznego, takiego jak System Elektronicznej Obsługi Celnej (SEOC) lub inny system śledzenia, aby sprawdzić aktualny status MRN. Systemy te są dostępne dla podmiotów zaangażowanych w proces celny, takich jak przewoźnicy, agenci celni czy eksporterzy,
 • aktualizacje statusu – w miarę postępu przewozu towarów i przejścia przez kolejne etapy procesu celno-podatkowego, status MRN może ulegać aktualizacji. Informacje te mogą obejmować np. datę i czas przybycia na granicę, zatwierdzenie celne, opłaty celne i podatkowe, zwolnienie z kontroli, dostarczenie towarów itp,
 • komunikacja z agencją celną – w przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących MRN, przewoźnik może skontaktować się z odpowiednią agencją celna, która dokonała zgłoszenia. Mogą wymagać podania numeru MRN i innych szczegółów w celu identyfikacji przesyłki.

Czy MRN to to samo co T1?

Nie, MRN i T1 (Dokument celny T1) to dwa różne dokumenty, choć są ze sobą powiązane w kontekście międzynarodowego przewozu towarów.

MRN jest numerem identyfikacyjnym przypisywanym do partii towarów przemieszczanych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jest generowany w systemie celnym i służy do śledzenia przepływu towarów, kontroli celno-skarbowej oraz dokumentowania procesu importu lub eksportu towarów.

Natomiast T1, czyli Dokument celny T1, jest specjalnym dokumentem celno-skarbowym stosowanym w międzynarodowym transporcie towarów poza obszar Unii Celnej. T1 jest wymagany, gdy towary przemieszczane są przez państwa trzecie, które nie są częścią Unii Celnej. Dokument T1 umożliwia przewoźnikowi przemieszczanie towarów przez obszar celny UE bez konieczności dokonywania odprawy celnej w każdym państwie tranzytowym. T1 jest wydawany przez organy celne i zawiera szczegółowe informacje dotyczące przewozu towarów, takie jak rodzaj towarów, ich ilość, wartość i dane dotyczące przewoźnika.

Potrzebujesz pomocy z formalnościami celno-skarbowymi, bo jesteś początkującym importerem z Chin? Skontaktuj się z nami – dopasujemy usługę skrojoną na miarę twoich potrzeb! 

Podsumowanie

MRN jest ważnym numerem identyfikacyjnym przypisywanym do partii towarów przemieszczanych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Umożliwia on śledzenie i monitorowanie przepływu towarów oraz kontrolę celno-skarbową. Aby uzyskać MRN, należy wypełnić odpowiednią deklarację celną. Zapewnienie prawidłowego numeru MRN jest istotne dla sprawnego i zgodnego z przepisami przepływu towarów w obrębie Unii Celnej.

Similar Posts