Oznaczenie CE i deklaracja zgodności - najważniejsze informacje

Znak CE – co oznacza? Jak go uzyskać? Czym jest deklaracja zgodności oraz chiński znak CE? Na te i inne pytania o aktualnie obowiązujących przepisach odpowiadamy w poniższym wpisie blogowym. 

znak ce co oznacza

Oznaczenie CE – czym jest?

Oznaczenie CE to europejski znak zgodności, który świadczy o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta towaru wymagań ujętych w europejskich dyrektywach / rozporządzeniach oraz w powiązanych z wyrobem normach. Produkt spełniający wymagania oznakowany jest znakiem CE, co informuje użytkownika towaru, że jest on bezpieczny i poprawnie wprowadzony do obrotu.

Kto może nadać oznaczenie CE?

Oznaczenie CE jest nadawane przez producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Jak uzyskać znak CE? Nie może go nadawać importer ani dystrybutor, jak również nie są oni uprawnieni do wystawiania deklaracji zgodności CE. Przed umieszczeniem na produkcie oznaczenia CE jego producent jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli zgodności, stworzenia dokumentacji i podpisania deklaracji zgodności UE. 

Odrębny przepis prawny stanowi, że importer / dystrybutor może być traktowany w myśl przepisów jako producent, jeśli wprowadza na rynek produkt pod swoją marką / logiem / znakiem towarowym. Wtedy też jest on odpowiedzialny na tych samych zasadach, co producent.

Wbrew obiegowej opinii nie istnieją zewnętrzne jednostki „wydające” znak CE. Uprawnienie to jest przypisanie do producenta wyrobu. W niektórych przypadkach przepisy wymagają wykonania badań w zewnętrznych laboratoriach, jednak samo nadanie znaku CE może zostać wykonane jedynie przez producenta wyrobu.

Kiedy znak CE jest wymagany lub obowiązkowy?

Od 2004 roku znak CE jest wymagany na terenie Polski. Urządzenia, które zgodnie z przepisami powinny zostać oznakowane znakiem CE, muszą go posiadać. Należy pamiętać, że jeśli produkt nie podlega pod oznakowanie znakiem CE, nie może być tym znakiem oznakowane – jest to karalne.

Urządzenie podlegające pod oznakowanie znakiem CE musi zostać nim oznakowane przed wprowadzeniem go do obrotu lub przed oddaniem go do użytku.

Znak CE, poza Polską, obowiązuje także w innych krajach, wchodzących w skład EEA, czyli  Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jest to 28 państw należących do Unii Europejskiej, a ponadto także kraje EFTA i Turcja. 

Jakie produkty podlegają obowiązkowi oznaczenia CE?

Nie każdy produkt podlega pod obowiązek oznaczenia CE. Poniżej wyszczególniono kategorie produktów, które muszą być znakiem CE oznaczone, czyli asortymentu, mogącego bezpośrednio zagrażać zdrowiu jego użytkowników:

  • Maszyny
  • Zabawki dla dzieci do lat 14
  • Urządzenie elektryczne
  • Urządzenia ciśnieniowe
  • Urządzenia pomiarowe
  • Urządzenia ciśnieniowe
  • Urządzenia gazowe
  • Wyroby budowlane
  • Środki ochrony indywidualnej

To tylko kilka przykładów kategorii produktów, w których należy obowiązkowo zastosować oznaczenie CE. W tym wypadku znak CE poświadcza, że spełniają one unijne dyrektywy, wymogi i normy jakości oraz bezpieczeństwa.

Przeczytaj też: Zastrzeżone znaki towarowe – czy dozwolone jest importowanie każdego produktu?

Jak uzyskać znak CE?

Jak uzyskać znak CE? Jest on nadawany samodzielnie (w większości wypadków) przez producenta danego wyrobu, czym potwierdza, że jego produkt spełnia normy / rozporządzenia / dyrektywy europejskie.

Znak CE chiński

Warto także wspomnieć, że rozpoczynając import z Chin, napotkać można na znak CE chiński. Rozwinięciem tego skrótu jest China Export. Jak odróżnić to logo od znaku CE na produktach spełniających wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej? W przypadku chińskiego znaku CE odległość między C a E jest znacznie mniejsza niż w wypadku znaku CE, oznaczającego zgodność z unijnymi normami. Ponadto w znaku CE chińskim środkowa belka w literze E kończy się na równi z belką górną i dolną (w “unijnym” znaku CE środkowa belka w E jest wyraźnie krótsza).

Po co wprowadzono oznaczenie CE?

Oznaczenie CE zostało wprowadzone, by wyeliminować bariery w przepływie towarów na rynku Unii. Żaden kraj, należący do unijnej wspólnoty, nie może zakazać, by na jego rynek trafił wyrób posiadający oznaczenie CE. 

Znak CE – co oznacza?

Zbierając zatem wszystkie informacje, opisane powyżej, znak CE – co właściwie oznacza? Producent asortymentu, na którym znajduje się oznaczenie CE, deklaruje, że produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE). 

Znak CE i zmiany w 2021 roku

Przepisy stale się zmieniają i są nowelizowane – także w zakresie znaku CE w lipcu 2021 roku wprowadzono nowe regulacje. Od połowy lipca bieżącego roku każdy przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu produkt ze znakiem CE, musi posiadać autoryzowanego przedstawiciela z siedzibą w Unii Europejskiej. Co oznacza to w praktyce? Przedstawicielem może być importer lub producent towaru. Amazon rozwiązał to tak, że jego autoryzowanym przedstawicielem jest dostawca usług realizacji zamówień z siedzibą w UE.

Znak CE – podsumowanie i wnioski

Nie jest powiedziane, że nowelizacja z 2021 roku w sprawie znaku CE to ostatnie słowo, jakie powiedzieli przedstawiciele organów prawa. Warto trzymać rękę na pulsie – szczególnie importerzy, sprowadzający z Chin produkty podlegające obowiązkowi oznaczenia CE, powinni mieć się na baczności.

Similar Posts