Szukaj

Czym jest znak CE? Kiedy znak CE jest wymagany?

Co to jest znak CE, komu jest on potrzebny i jak go uzyskać?
Co to jest znak CE? Co on oznacza?


Oznaczenie CE to europejski znak zgodności, który świadczy o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta towaru wymagań ujętych w europejskich dyrektywach / rozporządzeniach oraz w powiązanych z wyrobem normach. Produkt spełniający wymagania oznakowany jest znakiem CE, co informuje użytkownika towaru, że jest on bezpieczny i poprawnie wprowadzony do obrotu.Kto może nadać / oznakować produkt znakiem CE?


Oznakowanie CE jest nadawanie przez producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Znaku CE nie może nadawać importer ani dystrybutor, jak również nie są oni uprawnieni do wystawiania deklaracji zgodności.


Odrębny przepis prawny stanowi, że importer / dystrybutor może być traktowany w myśl przepisów jako producent, jeśli wprowadza na rynek produkt pod swoją marką / logiem / znakiem towarowym. Wtedy też jest on odpowiedzialny na tych samych zasadach, co producent.


Wbrew obiegowej opinii nie istnieją zewnętrzne jednostki "wydające" znak CE. Uprawnienie to jest przypisanie do producenta wyrobu. W niektórych przypadkach przepisy wymagają wykonania badań w zewnętrznych laboratoriach, jednak samo nadanie znaku CE może zostać wykonane jedynie przez producenta wyrobu.Czy znak CE jest wymagany / obowiązkowy w każdym wypadku?


Od roku 2004 znak CE jest wymagany na terenie Polski. Urządzenia, które zgodnie z przepisami powinny zostać oznakowane znakiem CE, muszą być tym znakiem oznakowane. Należy pamiętać, że jeśli produkt nie podlega pod oznakowanie znakiem CE, nie może być tym znakiem oznakowane - jest to karalne.


Urządzenie podlegające pod oznakowanie znakiem CE musi zostać nim oznakowane przed wprowadzeniem go do obrotu lub przed oddaniem go do użytku.Jakie produkty podlegają pod oznakowanie znakiem CE?


Nie każdy produkt podlega pod oznakowanie znakiem CE. Poniżej wyszczególniono kategorie produktów, które muszą być tym znakiem oznaczone:

  1. Maszyny

  2. Zabawki

  3. Urządzenie elektryczne

  4. Urządzenia ciśnieniowe

  5. Urządzenia pomiarowe

  6. Wyroby budowlanie

  7. Środki ochrony indywidualnej

  8. Urządzenia radioweW jaki sposób uzyskać znak CE?


Znak CE jest nadawany samodzielnie (w większości wypadków) przez producenta danego wyrobu, czym potwierdza, że jego produkt spełnia normy / rozporządzenia / dyrektywy europejskie.

313 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie