funkcje i rodzaje ceł

Jakie są funkcje i rodzaje ceł w Polsce i innych krajach należących do Unii Europejskiej? Co to jest cło? Na te i inne pytania odpowiadamy w najnowszym artykule, który uporządkuje te kwestie oraz rozwinie zagadnienia opisane w innym – najpopularniejszym – wpisie na naszym blogu, czyli Ile wynosi cło z Chin.

Cło – definicja

Cło to opłata pobierana przez państwo za przewóz towarów przez granice.

Co to jest cło?

Co to jest cło – najprostsza i najkrótsza definicja zawiera się w pochodzących z rządowej strony informacji: opłata za przewóz towarów przez granicę celną. W kontekście sprowadzania towarów z Azji do Polski cło jest opłatą obowiązkową. Dlaczego? Bo Chiny nie należą do Unii Europejskiej – przesyłki przesyłane pomiędzy krajami należącymi do tej wspólnoty nie są objęte obowiązkiem opłacania cła.

Dlaczego w ogóle wprowadzono taką opłatę i jaki jest jej cel? Przede wszystkim, by zwiększać wpływy do budżetu państwa. Więcej o tym zjawisku, czyli cle antydumpingowym, można przeczytać w innym artykule na naszym blogu – zachęcamy do lektury. W przypadku niektórych kategorii produktowych – np. wykonanych ze stali – nakładanie cła ma wyrównać dysproporcję pomiędzy cenami stali rodzimej z ceną stali z Azji. Cło nakładane jest też na produkty nieprodukowane w danym kraju – np. w Polsce, wówczas zwiększą się wpływy do budżetu państwa. 

Funkcje i rodzaje ceł

Jakie są funkcje i rodzaje ceł? Zacznijmy od funkcji, jaką pełni ta opłata. Poniekąd opisaliśmy już trochę powyżej, ale warto rozwinąć ten temat. Zatem jest to zabezpieczenie dla kraju do którego są przywożone lub wywożone określone kategorie towarów, by zwiększać wpływy w jego budżecie. Często zdarza się, że niektóre typy asortymentu np. z Chin mają dużo niższe ceny niż propozycje od lokalnych, polskich wytwórców. Cło ma tu zatem za zadanie ochronę marek made in Poland. Z kolei w przypadku niektórych wspólnot – np. wspomnianej już wcześniej Unii Europejskiej – tworzone są unie celne. Znoszą one cło w wymianie handlowej pomiędzy krajami należącymi do tej wspólnoty, a także ujednolicają przepisy jak działać w przypadku wywozu lub przywozu towarów z krajów spoza UE. 

Wyjątek w konieczności opłacania cła z spoza krajów UE stanowią przesyłki o niewielkiej wartości, nieprzekraczającej 150 euro. Jednak i tu są wyjątki: alkohol, tytoń czy perfumy nie są zwolnione z tej opłaty. 

Rodzaje ceł – klasyfikacja ze względu na kierunek ruchu towarów

Rodzaje ceł – jeśli chodzi o istniejące klasyfikacje tego rodzaju opłaty, to jest ich kilka. Pierwsza z nich to według kryterium kierunku ruchu towarów, wyróżnia się cło:

 1. importowe
 2. eksportowe
 3. tranzytowe

Pierwszy z rodzajów ceł ma za zadanie ochronę rodzimych zakładów produkcyjnych. Jest uznawany za najstarszy instrument polityki handlowej. To, jakie cło importowe zostanie nałożone na dany produkt, wpływa na jego finalną cenę w polskim sklepie. Niektóre grupy produktowe sprowadzane z Chin, np. sprzęt elektroniczny, mają cło na poziomie 0% wartości towarów. Drugi z rodzajów ceł jest nakładany na produkty wywożone za granicę, co powoduje wzrost ich cen. Cło tranzytowe to cło nałożone na towary przewożone przez dane państwo. Jest ono niezwykle rzadko stosowane, bo brak takiej opłaty może stanowić o zdobyciu przewagi nad krajami, które cło tranzytowe wprowadzają, a tym samym przynieść duże wpływy do budżetu państwa. 

Rodzaje ceł według kryterium ekonomicznego

Kolejna klasyfikacja ceł to według kryterium ekonomicznego. Są to cła fiskalne (gwarantujące państwu dochody na odpowiednim poziomie), cła ochronne, by zabezpieczyć krajową produkcję przed tańszą, zagraniczną konkurencją oraz cło ekspansywne, którego zadaniem jest utrzymanie wysokich cen na rynku wewnętrznym.

Rodzaje ceł – klasyfikacja ze względu na sposób określania wysokości tej należności

Ostatnia klasyfikacja ceł uwzględnia sposób określania wysokości tej opłaty. Istnieją 3 grupy takiego cła:

 1. ad valorem – cło ad valorem to najpopularniejszy i najpowszechniej stosowany rodzaj cła. W tym wypadku stawka celna wyrażana jest w ujęciu procentowym, z kolei należne cło jest podawane jako odsetek wartości towaru, którego ta opłata dotyczy,
 2. specyficzne – w tym wypadku stawka celna stawka celna podawana jest w odniesieniu do liczby sztuk towaru, a finalna wysokość tej opłaty zależy od ceny sprowadzanego asortymentu,
 3. kombinowane (mieszane) – to połączenie cła ad valorem z cłem specyficznym lub też jedno z nich – to, które w danej sytuacji będzie wyższe. 
Co to jest cło - poradnik

Czy trzeba znać rodzaje ceł? Niekoniecznie

Rodzaje ceł i sposoby ich rozliczania oraz księgowania niekoniecznie są wiedzą, który każdy musi posiąść. Każdy, kto planuje import z Chin, ale nie orientuje się w zawiłościach przepisów i tym, ile do ceny widocznej na chińskiej platformie należy doliczyć cła i innych opłat, zapraszamy do kontaktu. Przeprowadzimy cały proces sprowadzania asortymentu z Azji szybko i kompleksowo.

Kiedy płaci się cło? Ogólne zasady

Kiedy płaci się cło? Oto kilka ogólnych zasad:

 1. Punkt przeznaczenia: Cło jest zazwyczaj naliczane w momencie, gdy towar przekracza granicę kraju importującego.
 2. Wartość towaru: Wysokość cła zazwyczaj zależy od wartości towaru. Często jest to procent wartości towaru, ale może być też stałą kwotą za jednostkę.
 3. Rodzaj towaru: Różne towary podlegają różnym stawkom celnym. Wiele krajów posiada skomplikowane systemy taryf celnych, które określają stawki dla poszczególnych produktów.
 4. Pochodzenie towaru: Kiedy płacimy cło, stawka może zależeć także od kraju pochodzenia towaru. Często kraje mają układy handlowe, które oferują preferencyjne stawki celne dla towarów z określonych regionów.

Kiedy płacimy cło – praktyczne porady

 • Sprawdzaj aktualne regulacje: Zasady dotyczące cła mogą się zmieniać. Dlatego zawsze warto być na bieżąco z aktualnymi przepisami.
 • Zastanów się nad agentem celnym: Profesjonalny agent celny może pomóc w zrozumieniu, kiedy płaci się cło, jakie są aktualne stawki i jak zoptymalizować proces importu.
 • Planuj z wyprzedzeniem: Wiedza o tym, kiedy płacimy cło, pozwoli Ci lepiej planować koszty i terminy dostaw.

Similar Posts

Dodaj komentarz