Dumping cenowy, cło antydumpingowe, antydumping

Dziś na blogu wyjaśniamy, co to jest dumping cenowy, cło antydumpingowe i antydumping oraz jaki mają związek z importem towarów z Chin. 

Dumping cenowy – definicja i jego rodzaje 

Dumping cenowy to działanie, mające na celu zdobycie przewagi nad konkurencją. W jaki sposób? Sprzedając produkty lub usługi poniżej kosztów ich wyprodukowania lub też po cenach niższych niż te same lub podobne produkty oferowane na krajowym rynku.  Zasadniczo dumping cenowy dzieli się na 3 rodzaje: stały (persistent dumping), sporadyczny  (sporadic dumping) i łupieżczy (predatory dumping). W pierwszym modelu dumpingu cenowego działania te są prowadzone długofalowo, w drugim sporadycznie (np. z uwagi na gwałtowny spadek popytu na dany produkt lub na niego urodzaj). Wyprzedawanie produktów w modelu dumpingu cenowego sporadycznego pomoże wyczyścić magazyny, by zrobić w nich miejsce dla kolejnego asortymentu. Ostatni typ dumpingu cenowego jest najbardziej radykalny i ma na celu zdobycie monopolu na dany produkt, by następnie móc podwyższyć jego cenę. 

Dumping cenowy w świetle polskiego prawa

Problemu dumpingu cenowego nie bagatelizują polskie przepisy. Zjawisko to reguluje m.in. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdzie dumping funkcjonuje jako “sprzedaż towarów i usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztu zakupu w celu eliminowania innych przedsiębiorców”. Inne przepisy, regulujące w Polsce kwestię dumpingu, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. 

Antydumping

Czym jest antydumping? Antydumping to pojęcie, które oznacza procedury zwalczające zjawisko dumpingu. Może być on uruchamiany w momencie sprzedaży towarów po cenach niższych niż w kraju eksportera, przez co wyrządzona została szkoda dla przemysłu UE, wytwarzającego podobny produkt. Podstawą prawną w tej sytuacji jest Rozporządzenie Rady z grudnia 1995 r. o ochronie przed importem dumpingowym z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (np. importem z Chin). 

Czym jest cło antydumpingowe?

Cło antydumpingowe, nazywane także cłem wyrównawczym, to opłata, jaką można nałożyć importowane towary, gdy ich cena jest wyraźnie niższa od ceny na rodzimym rynku producenta danego towaru. Cło antydumpingowe jest narzędziem, które ma zapobiegać występowaniu nierównych warunków konkurencji na rynku wewnętrznym i niwelować różnice między ceną dumpingową a ceną uznaną za normalną. 

Cło antydumpingowe można nałożyć po wdrożeniu postępowania antydumpingowego. Jest to praktyka stosowana w większości krajów należących do Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, w skrócie WTO), a warto przypomnieć, że zrzesza ona ponad 150 krajów, w tym także Polskę. Cło dumpingowe może pełnić funkcję ochronną, bo zabezpiecza rynek przed nadmiernym przywozem towarów lub działaniem zaliczanym do ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji. 

Konkretne przykłady prosto z Polski? Cło antydumpingowe na ceramikę wykończeniową w wysokości 69,7%, na kołowe mechanizmy segregatorowe 78,8%, na deski do prasowania 42,3%. Pod koniec 2020 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie dumpingu cenowego wież wiatrowych do UE, w dużej mierze wykonywanych ze stali. Wiele elementów i blach z tego materiału zostało objętych środkami antydumpingowymi, by zagwarantować w Europie stabilny rozwój przemysłu stalowego. 

Ceny dumpingowe – podsumowanie

Podsumowując: ceny dumpingowe to ceny niepokrywające kosztów produkcji. Stosuje się je w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku. By wszcząć procedurę antydumpingową, wystarczy złożyć pisemną skargę antydumpingową – co istotne może to zrobić nie tylko osoba prawna, ale też dowolna osoba fizyczna lub stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej. Dokument trafia do Komisji Europejskiej. Jeżeli skarga zostanie uznana za uzasadnioną, to dochodzące wszczyna się po upływie 45 dni od dnia złożenia dokumentu. 

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *