Uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne

Czym jest uszlachetnianie czynne oraz uszlachetnianie bierne towaru? Kiedy procedury te mają zastosowanie i czy warto z nich korzystać? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w niniejszym tekście.

Co to jest uszlachetnianie czynne?

Jeśli towar został zatrzymany podczas odprawy celnej, są trzy możliwości rozwiązania tej sytuacji:
procedura naprawcza (czyli uszlachetnianie czynne),
wywóz poza teren UE,
utylizacja towaru.

Procedura naprawcza, czyli uszlachetnianie czynne, to przystosowanie towaru/dokumentacji do obowiązujących wymogów. W praktyce oznacza to, że jeśli na towarze zabrakło koniecznego oznaczenia, to należy je nanieść. Jeśli maszyna nie posiadała np. wymaganego wyłącznika awaryjnego, to potrzebna będzie instalacja go, a jeśli zabrakło dokumentów lub były niepoprawne – trzeba będzie je uzupełnić.

uszlachetnianie bierne

Jak przebiega uszlachetnianie czynne?

W celu rozpoczęcia procedury uszlachetniania czynnego towaru, który nie został dopuszczony do obrotu, należy wystosować wniosek w tej sprawie. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na procedurę naprawczą od Urzędu Celnego, możemy przystąpić do kolejnych czynności: dostosowania towaru, nanoszenia prawidłowych oznaczeń bądź uzupełnienia dokumentów.

Po zweryfikowaniu towaru oraz dokumentów i wykonaniu czynności naprawczych, należy ponownie zgłosić towar do odprawy. Jeśli został w pełni przystosowany do przepisów polskich oraz europejskich, innymi słowy jeśli uszlachetnianie czynne zostało wykonane prawidłowo, odprawa przebiegnie tym razem pomyślnie. W przypadku, gdy nadal nie będzie dostosowany do obowiązujących wymogów, można ponownie przeprowadzić procedurę naprawczą.

Kto może wystąpić z wnioskiem o uszlachetnianie czynne?

Uszlachetnianie czynne można przeprowadzić samodzielnie. Jak tego dokonać? Na trzy sposoby: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie.

By móc wystąpić z wnioskiem o uszlachetnianie czynne, należy spełniać następujące kryteria:

  • jest się podmiotem przeprowadzającym procesy przetwarzania lub organizującym je
  • ma się siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej
  • zapewnia się prawidłową realizację procedury
  • dotychczas w sposób obowiązkowy podmiot oferujący przywóz lub wywóz towarów wywiązywał się z przepisów prawa celnego i podatkowego
uszlachetnianie czynne

Czym jest uszlachetnianie bierne?

Uszlachetnianie bierne to procedura polegająca na czasowym wywozie towaru z UE w celu jego uszlachetnienia. Dzięki zastosowaniu uszlachetnienia biernego, można skorzystać z częściowego lub całkowitego zwolnienia z przywozowych należności celnych.

Z procedury uszlachetniania biernego najczęściej korzysta się w następujących sytuacjach:

  • naprawa towaru zakupionego poza UE,
  • wymiana na towary kompensacyjne,
  • obróbka towarów poza UE (np. zlecenie pomalowania ich poza UE, po czym towar wraca).
uszlachetnianie czynne i bierne

Pozwolenie na uszlachetnianie bierne

Kto i w jaki sposób może wystąpić z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego? Każdy, kto ma siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej, może tego dokonać. Istnieje też grupa osób, które nie mogą wystąpić z takim wnioskiem, a są to m.in. zalegające z opłaceniem cła lub innych podatków, naruszające przepisy prawa celnego, wobec których trwa postępowanie upadłościowe lub egzekucja. O udzielenie pozwolenia na skorzystanie z procedury uszlachetniania biernego nie mogą też wystąpić osoby, które naruszyły terminy lub zasady poprzedniego pozwolenia.

Uszlachetnianie czynne? Zostaw to nam!

Uszlachetnianie czynne Cię przerasta? Jeśli Twój towar nie został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej, a zależy Ci na tym, by przeszedł odprawę celną pomyślnie, możemy w tym pomóc. Nasza firma oferuje Klientom stosowną usługę – uszlachetnianie towaru, który został zatrzymany przez Urząd Celny. Zapraszamy do kontaktu mailowego w sprawie uszlachetniania czynnego: [email protected]

Similar Posts

Dodaj komentarz