Uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne

Czym jest uszlachetnianie czynne oraz uszlachetnianie bierne towaru? Kiedy procedury te mają zastosowanie i czy warto z nich korzystać? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w niniejszym tekście.

Co to jest uszlachetnianie czynne?

Jeśli towar został zatrzymany podczas odprawy celnej, są trzy możliwości rozwiązania tej sytuacji:
procedura naprawcza (czyli uszlachetnianie czynne),
wywóz poza teren UE,
utylizacja towaru.

Procedura naprawcza, czyli uszlachetnianie czynne, to przystosowanie towaru/dokumentacji do obowiązujących wymogów. W praktyce oznacza to, że jeśli na towarze zabrakło koniecznego oznaczenia, to należy je nanieść. Jeśli maszyna nie posiadała np. wymaganego wyłącznika awaryjnego, to potrzebna będzie instalacja go, a jeśli zabrakło dokumentów lub były niepoprawne – trzeba będzie je uzupełnić.

uszlachetnianie bierne

Jak przebiega uszlachetnianie czynne?

W celu rozpoczęcia procedury uszlachetniania czynnego towaru, który nie został dopuszczony do obrotu, należy wystosować wniosek w tej sprawie. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na procedurę naprawczą od Urzędu Celnego, możemy przystąpić do kolejnych czynności: dostosowania towaru, nanoszenia prawidłowych oznaczeń bądź uzupełnienia dokumentów.

Po zweryfikowaniu towaru oraz dokumentów i wykonaniu czynności naprawczych, należy ponownie zgłosić towar do odprawy. Jeśli został w pełni przystosowany do przepisów polskich oraz europejskich, innymi słowy jeśli uszlachetnianie czynne zostało wykonane prawidłowo, odprawa przebiegnie tym razem pomyślnie. W przypadku, gdy nadal nie będzie dostosowany do obowiązujących wymogów, można ponownie przeprowadzić procedurę naprawczą.

Kto może wystąpić z wnioskiem o uszlachetnianie czynne?

Uszlachetnianie czynne można przeprowadzić samodzielnie. Jak tego dokonać? Na trzy sposoby: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie.

By móc wystąpić z wnioskiem o uszlachetnianie czynne, należy spełniać następujące kryteria:

  • jest się podmiotem przeprowadzającym procesy przetwarzania lub organizującym je
  • ma się siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej
  • zapewnia się prawidłową realizację procedury
  • dotychczas w sposób obowiązkowy podmiot oferujący przywóz lub wywóz towarów wywiązywał się z przepisów prawa celnego i podatkowego
uszlachetnianie czynne

Czym jest uszlachetnianie bierne?

Uszlachetnianie bierne to procedura polegająca na czasowym wywozie towaru z UE w celu jego uszlachetnienia. Dzięki zastosowaniu uszlachetnienia biernego, można skorzystać z częściowego lub całkowitego zwolnienia z przywozowych należności celnych.

Z procedury uszlachetniania biernego najczęściej korzysta się w następujących sytuacjach:

  • naprawa towaru zakupionego poza UE,
  • wymiana na towary kompensacyjne,
  • obróbka towarów poza UE (np. zlecenie pomalowania ich poza UE, po czym towar wraca).
uszlachetnianie czynne i bierne

Uszlachetnianie czynne? Zostaw to nam!

Uszlachetnianie czynne Cię przerasta? Jeśli Twój towar nie został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej, a zależy Ci na tym, by przeszedł odprawę celną pomyślnie, możemy w tym pomóc. Nasza firma oferuje Klientom stosowną usługę – uszlachetnianie towaru, który został zatrzymany przez Urząd Celny. Zapraszamy do kontaktu mailowego w sprawie uszlachetniania czynnego: [email protected]

Similar Posts

Dodaj komentarz