minimum logistyczne co to

W tym artykule wyjaśniamy pojęcia minimalnej wielkości zamówienia oraz minimum logistycznego. Tłumaczymy, co oznacza coraz częściej używany skrót MOQ, a także o czym mówi zasada korzyści skali.

minimum-logistyczne

MOQ i minimum logistyczne – co to jest?

Minimum logistyczne – definicja: minimalna wartość towaru bądź usługi, poniżej której zamówienia nie są realizowane. Minimum logistyczne wyrażane jest w postaci konkretnej kwoty

MOQ – co to znaczy?

Minimalna wielkość zamówienia (ang. Minimum Order QuantityMOQ) to najmniejsza ilość towaru, jaką należy kupić, aby producent podjął się realizacji zamówienia. MOQ wyrażane jest w liczbie sztuk.

Pierwsze pojęcie odnosi się do wartości zamówienia, a drugie, czyli MOQ – do wielkości, a innymi słowy ilości towaru. Istnienie tych terminów ma związek z potrzebą opłacenia przez sprzedawcę kosztów logistycznych, a także produkcji oraz wynagrodzenia pracowników.

Im większe zamówienie, tym niższy jest zwykle koszt jednostkowy. Dzięki temu sprzedawca może zaoferować klientowi rabat w przypadku dużego zamówienie, a realizacja nadal będzie dla niego opłacalna. Ma to związek z zasadą korzyści skali, wedle której koszt produkcji jednej sztuki spada wraz ze wzrostem produkcji.

co-to-jest-moq

MOQ – minimalna wielkość zamówienia

Minimalna wielkość zamówienia – MOQ – to termin coraz popularniejszy w biznesie, także w przypadku importu. Bardzo często podczas wstępnych ustaleń z producentem pojawia się pytanie o MOQ, ponieważ zwykle nie jest możliwe zakupienie np. tylko kilku sztuk towaru, gdyż nie byłoby to opłacalne w produkcji, szczególnie jeśli sprawa dotyczy spersonalizowanego projektu.

Określenie minimalnej wielkości zamówienia stanowi zapewnienie, że dla obu stron transakcja będzie opłacalna. Skrót MOQ ułatwia komunikację – jest krótki i używany na całym świecie. Wyznaczenie minimalnej wielkości zamówienia pozwala uniknąć nieporozumień i oszczędza czas, ponieważ jeśli dla klienta MOQ jest zbyt wysokie, to nie będzie on niepotrzebnie rozpoczynał rozmowy z producentem.

minimalna-wartosc-zamowienia

Minimum logistyczne – kiedy lepsze niż MOQ?

Nie zawsze wyznacza się MOQ jako minimum, ponieważ często to wartość zamówienia jest istotniejsza niż ilość zakupionych sztuk. Na przykład nasza firma, Discolm, nie ma wyznaczonej żadnej minimalnej wielkości zamówienia, bo różnorodność importowanych towarów jest ogromna – koszt drobnego artykułu może wynieść przykładowo kilkadziesiąt groszy, ale przedmiotem zamówienia może być też maszyna za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czasem jesteśmy w stanie sprowadzić jedną sztukę towaru, ale kluczowa jest jej wartość.

Wielu importerów, również Discolm, wyznacza więc minimum logistyczne, zamiast MOQ. U nas minimum logistyczne wynosi 3 500 zł brutto. Poniżej tej kwoty nie realizujemy zamówień, ponieważ byłoby to dla nas nieopłacalne – import wiąże się z wieloma kosztami i nie wyznaczając minimum logistycznego, koszt sprowadzania ładunku z Chin do Polski mógłby znacznie przewyższyć wartość samego towaru.

minimum-logistyczne-a-minimalna-wielkosc-zamowienia

Czy MOQ może być przeszkodą w imporcie?

Wysokie MOQ odstręcza początkujących importerów i osoby prywatne, które chcą coś stamtąd sprowadzić na prywatny użytek. Na szczęście Discolm ma wyjątkowo niskie MOQ, dzięki czemu zgłaszają się do nas osoby, którym inni pośrednicy podziękowali z uwagi na zbyt niską kwotę zamówienia.

Warto też pamiętać i mieć z tyłu głowy, że MOQ wpływa na jednostkową cenę produktu. Co to oznacza w praktyce? Że im więcej towarów zostanie zamówionych u dostawcy, tym niższy będzie koszt jednej sztuki.

Jakie minimum logistyczne jest w Discolm?

Minimum logistyczne firmy Discolm jest bardzo niskie w porównaniu do konkurencji. Często pojawiają się pytania – dlaczego zgadzamy się na import małych ilości towarów, skoro większość firm odmawia realizacji takich zamówień? Dla nas jednak jest to opłacalne, ponieważ jesteśmy importerem, ale też sprzedawcą detalicznym.

Wysyłamy kontenery z Chin do Polski ze względu na potrzeby własnej sprzedaży (sklep Primado), a przy okazji umieszczamy w nich również ładunki dla klientów. Dzięki temu koszty logistyczne są znacznie mniejsze. Ten przykład pokazuje, dlaczego minimum logistyczne różnych firm może znacząco się od siebie różnić.

Minima logistyczne w kontekście importu

Minima logistyczne to istotny z punktu widzenia klientów temat. Niektóre podmioty proponują zamówienia od jakiejś minimalnej kwoty, a powyżej jej koszt transportu ponoszą oni, czyli dostawcy. Zamówienia poniżej minimum logistycznego należy opłacić według cennika. 

Firma Discolm – nasze minimum logistyczne to przypomnijmy raz jeszcze to 3500 złotych brutto – oferuje zarówno kompleksową usługę importu z Chin, jak i sam transport z Chin. W przypadku usługi importowej, to my kupujemy towar od chińskiego producenta i w świetle prawa jesteśmy importerami – po naszej stronie leży obowiązek dopełnienia wszystkich formalności związanych z odprawą celną. Wybierając taką usługę, otrzymują Państwo od nas polską fakturę VAT i towar gotowy do sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani importem, to zapraszamy do obejrzenia naszego wideo. Jakub Maj opowiada w nim, jak wygląda sprowadzanie towaru z Azji krok po kroku:

Inne ważne skróty logistyczne

Poza MOQ także inne skróty logistyczne warto znać, a są to między innymi:

  • ETA – Estimated Time of Arrival (przewidywany czas przyjazdu)
  • ETD – Estimated Time of Departure (przewidywany czas wypłynięcia)
  • FIFO – First In, First Out (zasada „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”)
  • JIT – Just-in-Time (dokładnie na czas)
  • FOB – Free On Board (dostarczone na pokład)
  • SKU – Stock Keeping Unit (jednostka składowania towarów)

Ekonomiczna wielkość dostawy – czym jest?

Ekonomiczna wielkość dostawy (ang. Economic Order Quantity, EOQ) to pojęcie używane w zarządzaniu zapasami, które odnosi się do optymalnej ilości towarów, którą należy zamówić jednorazowo, aby zminimalizować koszty związane z utrzymaniem zapasów.

EOQ jest obliczane na podstawie różnych czynników, takich jak koszt zamówienia, koszt utrzymania zapasów i popyt na dany towar. Celem jest znalezienie punktu, w którym suma kosztu zamówienia i kosztu utrzymania zapasów jest minimalna.

Podstawowe czynniki uwzględniane przy obliczaniu EOQ to:

  • Koszt zamówienia: koszt związany z procesem zamawiania towarów, obejmujący takie czynniki jak koszty transportu, obsługi zamówienia, opłaty administracyjne itp. Zazwyczaj, im większa ilość zamawianego towaru, tym niższy koszt zamówienia jednorazowego.
  • Koszt utrzymania zapasów: koszt związany z przechowywaniem i utrzymaniem zapasów, obejmujący takie elementy jak koszty magazynowania, ubezpieczenia, obsługi logistycznej, straty związane z przestarzałością lub zepsuciem towaru itp. Im większe są zapasy, tym wyższy jest koszt utrzymania.
  • Popyt na towar: szacowany lub znany popyt na dany towar w określonym okresie czasu. Zrozumienie popytu jest istotne dla oszacowania, jak często trzeba dokonywać zamówień i jak duże powinny być dostawy.
  • EOQ ma na celu znalezienie punktu równowagi między kosztem zamówienia a kosztem utrzymania zapasów, minimalizując łączne koszty. Jest to istotne narzędzie w zarządzaniu zapasami, które pozwala na optymalne planowanie zamówień i minimalizowanie kosztów, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom dostępności towarów dla klientów.

Warto jednak zaznaczyć, że obliczenie EOQ opiera się na uproszczeniach i założeniach dotyczących stabilności popytu, jednorodności kosztów i braku ograniczeń związanych z dostępnością towarów. Rzeczywiste warunki i kontekst biznesowy mogą wymagać dostosowania EOQ lub zastosowania innych technik zarządzania zapasami.

Similar Posts

One Comment

Dodaj komentarz