EXW - co to znaczy

W świecie międzynarodowego handlu, pojęcia takie jak EXW (Ex Works) są kluczowe dla zrozumienia odpowiedzialności, jakie ponoszą strony transakcji. EXW to jedna z reguł Incoterms, która definiuje zakres obowiązków, kosztów i ryzyka zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest EXW i jakie obowiązki na jego mocy spoczywają na sprzedającym oraz kupującym.

Reguła Incoterms EXW (EX Works) – do czego zobowiązuje sprzedającego?

Reguła EXW, czyli „Ex Works”, określa, że sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar, gotowy do odbioru w swoim zakładzie produkcyjnym, magazynie czy innym umówionym miejscu. Sprzedający musi towar przygotować do odebrania w zaplanowanym czasie i umożliwić kupującemu dostęp do towaru, ale bez obowiązku załadunku na środek transportu. To oznacza, że wszystkie dalsze koszty i ryzyko przechodzą na kupującego już w momencie, gdy towar zostanie udostępniony w wyznaczonym miejscu.

Jednakże, EXW nie zwalnia sprzedającego z obowiązku zapewnienia kupującemu informacji niezbędnych do odbioru towaru. Obejmuje to na przykład udzielenie wszelkich niezbędnych danych o produkcie, jak również pomoc w uzyskaniu wszelkich dokumentów, które mogą być wymagane do wywozu towaru. Ważne jest, aby sprzedający pamiętał, że pomimo minimalizacji jego obowiązków w regule EXW, jego rolą jest nadal wspieranie kupującego w uzyskaniu wymaganych informacji.

Przeczytaj też Incoterms 2020 i ich znaczenie w międzynarodowym handlu

Obowiązki kupującego w ramach reguły EXW

W kontekście reguły EXW, kupujący przejmuje znaczną część odpowiedzialności. Przede wszystkim to na kupującym spoczywa obowiązek organizacji transportu towaru od miejsca jego odbioru. Kupujący musi zabezpieczyć i zapłacić za transport, ubezpieczenie, a także za wszystkie cła i podatki związane z wywozem i dalszym importem towaru.

Kupujący powinien również zadbać o wszelkie formalności celne zarówno w kraju wywozu, jak i w kraju przywozu. Wymaga to od kupującego zapewnienia, że wszystkie niezbędne dokumenty celne są właściwie wypełnione i przedłożone w odpowiednim czasie, co jest kluczowe do legalnego i sprawnego przewozu towaru przez granice międzynarodowe.

Reguła EXW w kontekście importu z Chin stawia przed importerami szereg wyzwań i obowiązków, które wymagają starannej koordynacji i zrozumienia lokalnych procedur. Kupujący, decydując się na warunki EXW, musi samodzielnie zorganizować cały proces transportu, począwszy od miejsca zakupu towarów w Chinach. Oznacza to, że odpowiedzialność za załadunek towaru, jego transport, ubezpieczenie, a także załatwianie wszelkich formalności celnych zarówno w Chinach, jak i w kraju docelowym, spoczywa całkowicie na importerze. Taka sytuacja może być korzystna dla doświadczonych importerów, którzy mają ugruntowaną pozycję i kontakty z lokalnymi agentami logistycznymi, ale może stanowić istotne ryzyko dla nowych graczy na rynku, którzy nie są jeszcze dobrze zaznajomieni z chińskim systemem prawnym i logistycznym.

Similar Posts