Regulamin konkursu na najciekawszy komentarz

  1. Organizatorem konkursu są firmy Discolm Sp. z o.o. , zarejestrowana pod adresem Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, NIP: 6772456370 oraz Allekurier Sp. z o.o. , zarejestrowana pod adresem Balicka 12A/B4, 30-149 Kraków, NIP: 6772370941.

  2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. t.j. z 2018, poz. 165).

  3. Celem konkursu jest nagrodzenie czterech najciekawszych i najbardziej merytorycznych komentarzy, które znajdą się w sekcji Komentarze pod wideo na kanale Jakub Maj na platformie YouTube.

  4. Organizator zastrzega prawo do subiektywnego wyboru komentarzy, których twórcy zostaną nagrodzeni.

  5. W konkursie nie mogą wziąć udziału Jakub Maj oraz Krzysztof Kukla (udziałowcy spółek będących organizatorami konkursu).

  6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez komentarz zwrotny zamieszczony na platformie YouTube.

  7. W celu odebrania nagrody zwycięzcy mogą zostać poproszeni o skontaktowanie się z nami drogą mailową i podanie swoich danych. Dane te będą niezbędne do realizacji nagród (bony imienne).

  8. Nagrodami są: 1 miejsce - bon na 500 zł na dowolny zakup importowy w firmie Discolm*, 2-4 miejsce - bon na 100 zł na wysyłki kurierskie w firmie Allekurier.

  9. Konkurs trwa do dnia 31.05.2021 r do godziny 23:59.

*importowany towar musi być zgodny z wewnętrznymi regulacjami firmy Discolm oraz regulaminem firmy Discolm. Przykład: nie importujemy podróbek, towarów zabronionych itp.

Życzymy udanej zabawy.

Skontaktuj się z nami

Odpisujemy na wszelkie wiadomości w ciągu kilkunastu minut w godzinach 8-16.